Xưng có đi miền núi

Xưng có đi miền núi, mùa mưa mùa khô mùa lũ đủ cả. Xưng cũng ngã dập mông ở những con đường lầy lội núi non, bùn dẻo quánh bám chặt bánh xe. Cho nên X hiểu và khâm phục các bạn thầy cô giáo ở các điểm trường vùng cao Mù Cang Chải như trong bài viết ca ngợi các thầy cô.
Nhưng nhìn tấm hình này Xưng sợ, X băn khoăn, X không làm sao mà hiểu nổi. Tại sao miền rừng gỗ tre có sẵn, lại là con đường hàng ngày qua lại mà dân xung quanh không làm được cái cầu cho tử tế vững chắc, để các cô giáo qua lại khỏi ngã sấp…
Tại shaoooo?
Ảnh trên vietnamnet