Xét về góc độ tác nghiệp báo chí mỗi khi có sự kiện nóng

Xét về góc độ tác nghiệp báo chí mỗi khi có sự kiện nóng, khó, nhạy cảm, các báo càng được dịp thể hiện tay nghề. Và với sự kiện Đồng Tâm, báo điện tử vnexpress đang đứng tốp đầu vì cách thức đưa tin hiện đại, khách quan, nhờ sự dấn thân và chính kiến của mình.