Vậy là công cuộc treo và chuẩn bị đã xong

Vậy là công cuộc treo và chuẩn bị đã xong, sẵn sàng cho buổi ra mắt giới thiệu vào ngày 3 tháng 5. Đã 2 lần kinh nghiệm tổ chức triển lãm ảnh Chăn Ấm, nên giúp ích rất nhiều, không ngờ có ngày tự làm cho mình.
Nhìn những tác phẩm của mình được treo lên thật hãnh diện và hạnh phúc.
Cám ơn đội phản ứng nhanh của Saint John đã qua hỗ trợ vợ chồng em, hôm nay còn vài việc phải hoàn thành nốt nên chưa có thêm thời gian tụ tập, hẹn gặp cả nhà tuần sau ạ.