Tui cứ tưởng không đúng với bản gốc thì cấm tất cả các loại bản “tam sao thất bản” chứ sao lại cấm bản gốc

Tui cứ tưởng không đúng với bản gốc thì cấm tất cả các loại bản “tam sao thất bản” chứ sao lại cấm bản gốc? Thế cấm bản gốc rồi thì các bản sao thì sao, đã không đúng thì nó có phải là nó đâu, ai mà cấm nổi?
Logic ở đâu vậy cà? 😮