Trước giờ cũng hoang mang lắm

Trước giờ cũng hoang mang lắm. Bước ra đường, nếu được ai khen đẹp chai, trong bụng cứ nghĩ “Nhờ đồ hiệu thôi mà”.
Bữa nay, mặc cái áo 7 đồng, cái quần 15, đôi giày 30, cũng đẹp mà.
Thưa cô bác, kết luận sẽ là: Em, người đẹp không phải vì lụa. Em đẹp đơn giản là vì…em đẹp.
Quyết định vậy đi, ai cãi block liền.