Trước đây tôi đã viết về những pha biểu diễn khí công huyền bí của môn này

Trước đây tôi đã viết về những pha biểu diễn khí công huyền bí của môn này. Tôi nghĩ chưởng môn Nam Huỳnh Đạo là người giỏi, tuy nhiên tôi không tin những pha biểu diễn ấy là khí công thật.
Tôi đánh giá cao tinh thần võ thuật của võ sư Pierre Francois Flores.
Lúc rảnh tôi sẽ làm live về ứng xử, quan niệm thế nào cho đúng trong thách đấu võ thuật.