Thời gian của đời người là hữu hạn thế nên mình sẽ không lãng phí thời gian để sống cuộc đời của người khác

Thời gian của đời người là hữu hạn thế nên mình sẽ không lãng phí thời gian để sống cuộc đời của người khác . Mình cũng sẽ không bao giờ yếu đuối trên con đường theo đuổi và thực hiện ước mơ . Luôn tìm cách vượt qua những rào cản và trở ngại để tìm ra con đường tới đích của mình . Lòng can đảm không phải tự nhiên mà có được , lòng can đảm được hình thành qua rèn luyện .
P/s: Buồn buồn lấy hình cũ năm ngoái sau khi giảm cân thành công up chơi vậy