That’s all

That’s all!
Đề nghị vỗ tay rần rần vào bà con!
P/s: Tiện lúc chờ bà con vỗ tay, xin giới thiệu phòng họp KS Anh Linh 2*** đang vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt các trang thiết bị để đưa vào hoạt động. Các bạn, các cơ quan đoàn thể có hội họp chi thì ới, Lờ (ong) ưu tiên giá “đẹp ngất” cho nha!
Số dắt lưng quần: +84 905 846 946 – Long (Mr.)
Vỗ tay vỗ tay….
See Translation