Thanh niên nghiêm túc nhất quả đất

Thanh niên nghiêm túc nhất quả đất. Luyện mãi quả chắp tay sau đít mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng đằng hắng giọng điệu nghiêm trọng, để làm bác sĩ và thầy giáo tử tế mà không được. Thôi cứ đê tiện thế này cho máu, mình vốn hí hửng 4 mùa.
Ngày cuối tuần rảnh vác ba lô đi tìm trí khôn và nhặt chữ trên lá.