TARGETING NGƯỜI LỚN TUỔI

TARGETING NGƯỜI LỚN TUỔI
[Group MACE – Marketing In Digital World]
– Người già là một phân khúc vô cùng lớn. Độ tuổi 45-65 chiếm đến 33% = 1/3 dân số VN! Quá ngạc nhiên!
– Người già luôn có nhiều tiền & của cải. Chỉ là không cho người trẻ biết thôi -)
– Đối thủ cạnh tranh ít vì ít kênh targeting đúng đối tượng này.
– Sản phẩm cho người già thì khá nhiều: BĐS, thẩm mỹ, thuốc, thực phẩm chức năng, định cư nước ngoài v.v…
– Nhu cầu targeting nhiều nhưng nguồn cung lại ít, hoặc targeting chính xác đối tượng thì inventory thấp.
Vì vậy, nếu như mình tổ chức một workshop về TARGETING NGƯỜI LỚN TUỔI QUA DIGITAL thì mọi người có ủng hộ hem ?
PS: Mời bạn vào group MACE – Marketing In Digital World thả tim & theo dõi lịch sự kiện ^^
Trên 100 tim sẽ tổ chức hihi