Tại sao người ta có thể bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy:

Tại sao người ta có thể bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy:
Có người 2 triệu
Có người 20 triệu
Có người 200 triệu . Và…..
Cũng có người là 2 tỉ thậm chí cả chục tỉ
Chỉ là để theo 1 “#SỐ_ĐỀ” 🙂
Được ăn cả _ ngã về 0 trắng tay .
Và có khi là ” Tán Gia Bại Sản” .
See Translation