Rừng cao su

Rừng cao su
Vào đến rừng cao su, ánh nắng đang chói chang, cay nghiệt đến lõm cả đầu liền vội ngã kềnh ra đất như cái nan quạt. Lung linh và mát rượi.
Đám cây cao su đương kỳ cạo mủ đứng nghiêm trang thẳng tắp và yên lặng. Mỗi thân cây quấn một cái mũ trắng che mưa và cắm một cái bát gốm nâu hứng nhựa. Trông chúng như 1 đoàn các bà sơ mặc áo chùng xếp hàng bên đường với thái độ đầy nghiêm túc.
Đám chim chóc không biết biến đi đâu mất, chỉ có mỗi con xe máy nổ bành bạch như người kiết lị chạy tứ tung giữa rừng cây nghiêm túc ấy.