[Phần Lan sẽ bỏ hết các môn học

[Phần Lan sẽ bỏ hết các môn học, học sinh sẽ tự lựa chọn chủ đề để học]
Như vậy là sẽ không còn textbook tương ứng với từng môn. Vậy content bài giảng sẽ được lưu ở dạng thức nào? Mỗi chủ đề có 1 tập documents riêng? Sẽ có tích hợp bài giảng (theo chủ đề online)? Giáo viên sẽ được quản lý bằng cách nào nếu không được chia thành các Tổ bộ môn với các môn học tương ứng như trước kia?
Ý tưởng hay, nhưng quản lý khó phết, dức đầu phết!!