ÔI

ÔI, CÔNG TÁC CÁN BỘ CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM ?
Đến tháng 6/2016, ông Hoàng kết thúc thời hạn được đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở KH&CN. Từ đó đến nay đã hơn một năm, UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại ông Hoàng giữ chức vụ này.
Tuy nhiên, vào tháng 3/2017 và tháng 7/2017, ông Huỳnh Minh Hoàng lại ký các quyết định bổ nhiệm chức vụ cho một số lãnh đạo Phòng, Ban của Sở KH&CN, như: Chánh Thanh tra, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch,…