Nói chung là đã đẹp trai và xinh gái là phải chụp với nhau (kể cả những ông đen đen như ông ngoài cùng bên trái cũng được tính là không xấu trai)

Nói chung là đã đẹp trai và xinh gái là phải chụp với nhau (kể cả những ông đen đen như ông ngoài cùng bên trái cũng được tính là không xấu trai)…
Xin bổ sung thêm là trong ảnh có 2 diễn viên đóng phim Việt, còn mình thì đã từng đóng phim ở Ý, vai… quần chúng.