Nhạc chế thời vượt biên:

Nhạc chế thời vượt biên:
Mùa xuân trên nông trường
(Dựa theo điệu nhạc mùa xuân trên thành hồ )
Mùa xuân này mẹ đi thăm con.
Đến nông trường Lê Anh Xuân
Lê Anh Xuân gian khổ đào kênh
Cho con tôi ốm nhách già khằn
Trời ơi, sao nhà nước lại bắt con tôi đi
Ăn độn thấy cha
Ăn cơm độn mì mà tiền lương chỉ có mấy hào
Làm sao con nuôi thân con
Ba má già lấy ai chăm nom
Thôi mau mau thu xếp hành trang
Theo ba theo má về nhà – vượt biên.
P V sưu tầm.