Người ta hay đồn thổi : “Chỉ cần vào một Doanh nghiệp Nhà nước thôi

Người ta hay đồn thổi : “Chỉ cần vào một Doanh nghiệp Nhà nước thôi, cắn tý ty cũng đủ sống cả đời” . Dạ! Vâng mỗi kẻ cắn tý ty thôi cũng đủ mục rỗng, con mối nó bé thế mà nó ăn cũng sập cả cái nhà đấy.
Người ta cũng đồn thổi : “Tập đoàn, Doanh nghiệp nhà nước là đầu tầu kinh tế của cả quốc gia” Dạ! Vâng, đầu tầu ấy đang dẫn kinh tế đất nước xuống vực thẳm khi mà thua lỗ cả ngàn tỷ. Xong tiền ngân hàng vẫn tiếp tục rót vào. Nợ càng thêm nợ. Doanh nghiệp nhà nước phá sản đã có nhà nước lo. Quy được trách nhiệm cho ai đâu? Luân chuyển công tác, về hưu ai chịu trách nhiệm? Cá nhân thì cứ giàu lên, còn doanh nghiệp cứ thoải mái nợ.
Nếu nói chuyện kiến thức kinh doanh, làm thị trường, sản xuất xin lỗi mấy sếp nhà nước chỉ biết chỉ tay 05 ngón thôi, chứ thua xa một doanh nghiệp nhỏ hoặc cô bán thịt, bán rau ở chợ.
Giống như ngày xưa phải phá bỏ mô hình bao cấp, hợp tác xã kinh tế mới đi lên được.
Khả năng kinh doanh thực không có, sản xuất trong nước trì trệ, hoặc sx ra K bán được, bán với giá rẻ mạt… Tiền vay chỗ nọ đập chỗ kia. Hỏi sao Tiền không mất giá.