Ngồi chơi

Ngồi chơi, nghịch dại, vồ thử “CƠN MƯA THÁNG 5” xem dư lào. Nghịch dại nên không có tập lại hay là quay đi quay lại, kiểu ăn vã One shot nên có gì thiếu sót thì nhà cháu rất mong được tác giả Trần Tuấn Hùng lượng thứ, bịt tai lại bỏ qua nhé.
Thôi thì gọi là ngày mưa cho nó bớt phần ủ ê, nhão nhoét 😀