Nghe đồn có mẫu thiết kế áo dài sắp vào trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ giống y chang mẫu áo dài của cô Ớt nhà mình

Nghe đồn có mẫu thiết kế áo dài sắp vào trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ giống y chang mẫu áo dài của cô Ớt nhà mình. Giờ sao ta? Hay mình kiến nghị với phía bảo tàng cho trưng bày cả hai mẫu luôn cho tiện chiêm ngưỡng?!
P/S: Hình chị Thoại Mỹ và vợ chồng Bình Minh – Lê Anh Thơ là áo dài by Chuồn Chuồn Ớt!