NGẪM CÁI SỰ ĐỜI

NGẪM CÁI SỰ ĐỜI…
Giáo sư khua môi múa mép kiếm tiền, càng ngày càng giống doanh nhân;
Doanh nhân đăng đàn viết sách dạy học, càng ngày càng giống giáo sư.
Bác sĩ thấy chết không cứu, coi rẻ sinh mạng con người, càng ngày càng giống sát thủ;
Sát thủ ra tay nhanh nhẹn, phát nào phát nấy chính xác, càng ngày càng giống bác sĩ.
Ngôi sao giả bộ tao nhã, bán sắc kiếm tiền, càng ngày càng giống kỹ nữ;
Kỹ nữ thẳng thắn đáng yêu, giá cả rõ ràng, càng ngày càng giống ngôi sao.
Cảnh sát hoành hành ngang ngược, bắt nạt kẻ yếu, càng ngày càng giống du côn;
Du côn oai vệ một phương, dám làm dám chịu, càng ngày càng giống cảnh sát.
Lời đồn căn cứ rõ ràng, tám chín phần sự thật, càng ngày càng giống tin tức,
Tin tức tùy ý phóng đại, tạp nham không nguồn gốc, càng ngày càng giống lời đồn.
(Hoàng Hoài Nam)
See Translation