Muốn thi game show cho có chút name đi diễn mà nhớ lại

Muốn thi game show cho có chút name đi diễn mà nhớ lại
Nào mua giải.Nào kịch bản ctrinh.Nào gà nhà
Cái nản hok muốn thi…. hông tiền hông quen biết vô toàn làm nền cho ng ta. Vd như Giọng Ải Giọng Ai. Lần đó phát sóng mà có tiền bung ra vài bài báo thì chăc sẽ khác rồi… trôi vào dĩ vãng. Đó là tâm sự đim phia
See Translation