Món quà và con dấu

Món quà và con dấu.
Mình chuyển sang nghề thiết kế dấu, he he.
Hồi ở Nhật, rất thích dân văn phòng mỗi người có cái dấu gỗ nho nhỏ thay cho chữ ký. Làm xong giấy tờ hay viết gì đấy đều hí hoáy lôi dấu lôi mực ra dí 1 cái vào đấy.
Lần này mình làm con dấu bé tí để khẳng định chủ quyền vào những món quà, he he.