Mình thì nghĩ rằng không nên để cho Bộ Tư pháp đại diện đi xin lỗi oan sai

Mình thì nghĩ rằng không nên để cho Bộ Tư pháp đại diện đi xin lỗi oan sai. Theo mình, cơ quan nào gây ra oan sai thì cơ quan đó phải đứng ra nhận trách nhiệm, đặc biệt là phải đưa người làm oan ra xin lỗi. Bởi anh không thể nào cứ lấy lý do là họ đã chuyển công tác hay bị cho về hưu mà trốn tránh trách nhiệm được.
Cách tốt nhất là nhà nước đừng bao che, phải khởi tố người gây ra oan sai, giống như khởi tố thẩm phán trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn. Chỉ có như thế cơ quan tố tụng mới biết sợ, đừng có cố đẩy người ta vào tù tội cho bằng được.