Mình nghĩ bác bộ trưởng nên đề nghị chị Tiến bộ trưởng y tế hợp tác thiến hoặc triệt sản toàn bộ heo thì hợp lý hơn :) Các nhà máy lớn họ cũng đều đấu thầu công ty cung cấp thức ăn cho nhân viên chứ họ có rãnh rỗi đi mua heo cho nhân viên họ ăn đâu

Mình nghĩ bác bộ trưởng nên đề nghị chị Tiến bộ trưởng y tế hợp tác thiến hoặc triệt sản toàn bộ heo thì hợp lý hơn 🙂 Các nhà máy lớn họ cũng đều đấu thầu công ty cung cấp thức ăn cho nhân viên chứ họ có rãnh rỗi đi mua heo cho nhân viên họ ăn đâu? Nhớ lại hồi xưa đi làm ngân hàng, lâu lâu có lãnh đạo xưng là công an, uỷ ban… đi kêu gọi ủng hộ mua vé các chương trình ca nhạc này nọ…. nhảm vl 🙂