mấy mẹ thấy mắc mệt k mún mua hàng thì thôi đi chổ ngta đang ngủ ngon nt hỏi đủ thứ đã rồi bảo để hỏi ý kiến ck cái đã

mấy mẹ thấy mắc mệt k mún mua hàng thì thôi đi chổ ngta đang ngủ ngon nt hỏi đủ thứ đã rồi bảo để hỏi ý kiến ck cái đã. k mua thì nói mẹ là k mua bài đặt hỏi ý kiến ck. ủa mình xài mà hỏi ý kiến ck là sao. níu hỏi ý kiến ck thì trước tiên k hỏi nó cho mua hay k rồi hả hỏi ngta. nt cho đã rồi k mua còn bài đặt e cũng còn thời gian e nghĩ ngơi nữa chứ đâu lúc nào cũng online trực tiếp để trả lời mấy câu vớ vẩn như vậy. níu đã xác định k mua thì đừng hỏi. và e nhắc thêm mấy mẹ đặt hàng đã rồi k lấy cũng có ngày quả báo nha. e chứ e ở hiền lắm đừng chọc e tội nghiệp e
See Translation