Mấy bữa trước tui cũng có nghe đồn rần rần về bộ ảnh “nghệ thực” này rồi mà chưa kịp coi thử để “học hỏi”

Mấy bữa trước tui cũng có nghe đồn rần rần về bộ ảnh “nghệ thực” này rồi mà chưa kịp coi thử để “học hỏi”, nâng cao tay nghề nhíp ảnh của tui lên. Nay vô tình đọc được bài báo này… Ta nói… tui chịu hổng xiết, cứ ngồi cười hô hố một mình như thằng điên thời kỳ cuối…kkkk.
See Translation