Lớp học đặc biệt “MASTER PHONG THỦY”

Lớp học đặc biệt “MASTER PHONG THỦY”
Xuất phát từ nhu cầu của nhiều anh chị muốn học chuyên sâu về bộ môn phong thủy & năng lượng, cũng như ý muốn đào tạo nhóm truyền nhân từ thầy.
Ngày 20/09/2017, thầy chính thức tổ chức lớp chuyên sâu MASTER PHONG THỦY, lớp này thầy chỉ tổ chức mỗi năm duy nhất 1 lần và giới hạn tối đa 20 học viên, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, và thầy có thể theo sát các anh chị.
Chi tiết các nội dung khác, các anh chị vui lòng xem tại đây: