Không phải tình ca hay solo cùng bolero mà thực tại đất nước đang trong tình trạng như vầy

Không phải tình ca hay solo cùng bolero mà thực tại đất nước đang trong tình trạng như vầy !
Khóc nữa đi em !
Khóc nũa đi em!
Kẻo lệ cạn rồi !
Đôi môi khô khốc
Cây đang chết !
Cá đã chết
Khói mây dần chết
khói từ Formosa)
Và người sắp chết (bvub)
Con hãy ngủ đi
Ngủ đi con
Đêm đêm Mẹ thức
Đếm giọt lệ sầu
Thay tiếng ầu ơ
Mẹ nhìn con thơ
Mồ hôi ướt đẫm
Nóng đến bàng hoàng
Ngoài đường cây xanh
Chẳng còn thẳng hàng
Chỉ còn cột đèn
Ngàn dây giăng lối
Ngủ đi con
Ngủ cho ngoan nào
Bìa rừng mênh mông
Nằm phơi trắng cát
Sân golf bạt ngàn
Con diều sang ngang !
Khóc nữa đi em
Chiếc lá lìa cành
Cuống vẫn còn xanh
Mà thân ruỗng mục
Như ngày chưa qua
Mà bao kẻ lạ
Chực chờ quanh ta !