KHÔNG NÊN DỪNG TOÀN BỘ NHƯ KIẾN NGHỊ CỦA TCTĐS

KHÔNG NÊN DỪNG TOÀN BỘ NHƯ KIẾN NGHỊ CỦA TCTĐS !
UBNSTP HÀ NỘI CẦN YÊU CẦU TCTĐS TRÌNH BẢN VẼ HOÀN CÔNG XÂY BỊT HẦM. VÒM NÀO PHẢI GIA CỐ BẰNG CHÒNG NỀ, VÒM NÀO THÌ KHÔNG GIA CỐ? NHỮNG VÒM KHÔNG GIA CỐ THÌ CHO ĐỤC THÔNG VÀI CÁI ĐỂ VỪA KHẢO SÁT ( ĐO ĐẠC, THEO DÕI KHI TÀU CHẠY QUA) VỪA CHO KHAI THÁC. LẤY TIẾN CHO THUÊ NHỮNG VÒM NÀY ĐỂ LÀM SANG CÁC VÒM CÒN LẠI.
Trải qua quá trình khai thác hơn 100 năm, các vòm dẫn đá xây bị phong hoá, xuất hiện các vết nứt trên đỉnh và thân vòm có nguy cơ đe doạ an toàn chạy tàu. Vì vậy trong thời gian từ năm 1969 đến năm 1983, ngành đường sắt đã tiến hành chồng nề bên trong đỡ dưới vòm dẫn và gia cố xây bịt 125/127 vòm đá (trừ hai vòm đã được gia cố bằng bê tông đang để thông tại khu vực ngõ Hàng Hương và phố Nguyễn Thiệp) nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu cho đến nay.
Về việc khai thác sử dụng các vòm đá đoạn đường dẫn cầu Long Biên tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất với việc vẽ tranh bích hoạ để trang trí 26 vòm cầu (giai đoạn 1) theo đề xuất của UBND TP Hà Nội đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu công trình để góp phần chỉnh trang đô thị.
Tổng Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị của thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện để đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn công trình đường sắt. Tuy nhiên, căn cứ trạng thái kỹ thuật công trình nêu trên, đề nghị chưa tiến hành phá thông các vòm cầu” – ông Hưng nhấn mạnh.
Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc phá dỡ chỉ có thể thực hiện sau khi tiến hành kiểm định đánh giá khả năng chịu tải và có giải pháp gia cố phù hợp.