Hôm nọ có gái phát hiện ra mình có lỗ tai

Hôm nọ có gái phát hiện ra mình có lỗ tai, bèn hỏi, sao anh không đeo khuyên tai.
Mình bảo, anh xỏ từ năm lớp 8, đeo đến 23 tuổi tự nhiên chán không đeo nữa.
Gái lại đề xuất, hay giờ anh đeo lại đi.
Đéo. Thiên hạ lại tưởng mới xỏ, già rồi còn đú.