Hiện nay

Hiện nay, Dũng được biết gia đình anh Nguyễn Hữu Tấn gặp khó khăn trong việc thuê luật sư.
Ý kiến của các luật sư về vụ việc này thế nào ạ?
Mong sự vào cuộc của các luật sư để trả lại sự công bằng của luật pháp.

Sau đây là nhìn nhận của tôi – một người đã từng bị bắt giữ (về việc nghi phạm có thể tự cắt cổ trong đồn CA):
Khi tôi bị bắt giữ vào đồn CA, chưa lúc nào tôi được ở một mình.
Khi “hỏi cung”, luôn có tối thiểu 02 người túc trực: Khi người làm việc chính có điện thoại (đi ra ngoài), sẽ có một người luôn dõi mắt vào tôi 100% toàn thời gian, không rời một giây.
Khi tôi đi vệ sinh, luôn có tối thiểu 01 người đi cùng (thời gian đầu đông, sau giảm dần xuống chỉ còn 01 người).
Khi tôi ngủ, luôn có tối thiểu 02 người canh giữ.
Chưa lúc nào tôi có được dù là 01 giây riêng tư trong thời gian tôi bị tạm giữ trong đồn.
Thậm chí cái kính mắt của tôi, lấy lý do gọng làm bằng thép, họ còn thu đi mất.
Tôi yêu cầu cơ quan CA tỉnh Vĩnh Long công khai minh bạch toàn bộ đoạn băng ghi hình chứng minh ông Nguyễn Hữu Tấn đã tự tử trong đồn CA theo như tuyên bố của các ông.