HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU DO AI QUYẾT ĐỊNH

HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU DO AI QUYẾT ĐỊNH ?!
Cho dù bạn là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin “Nhân Quả” hay không tin thì bạn vẫn phải chịu sự tác động và chi phối của định luật “Nhân Quả”. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo.
Mọi thiện ác đều xuất phát từ “Tham, Sân, Si” được biểu đạt thông qua “Thân, Khẩu, Ý”. Nghiệp “Thiện Ác” luôn đeo đẳng bên ta như bóng theo hình. Quả chưa trổ, không phải không đến. Mà là chưa đủ “DUYÊN” để đến. Nhân đã gieo thì dù nghìn trùng kiếp nếu hội đủ “DUYÊN” chín muồi thời phải trả.
Có một điều mà các bạn phải biết và cần biết : cho dù “Nhân” đã có, nhưng nếu biết tỉnh thức, giác ngộ thấy rõ chân tướng thiện, ác của nhân quả mà biết làm lành, lánh dữ, thành tâm sám hối. Tránh xa mọi yếu tố bất thiện thì “Quả” sẽ không thành. Vì không đủ “Duyên” đây là yếu tố “Vi Diệu” của “Luật Nhân Quả” Như “Gạo” muốn thành “Cơm” phải hội đủ yếu tố vậy !
Hảy nhớ rằng luật Nhân Quả không bỏ sót một mảy lông, một bụi trần. Một niệm “Thiện, Ác” khởi sinh, như một tín hiệu phát vào không trung, Thánh, Thần đều biết.
.”Dứt niệm Thiện Ác thời dứt Luân Hồi”.
Mong các bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này và Tin Sâu Nhân Quả, ngăn ngừa ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác thì cuộc sống của các bạn mới được An Lạc và Tự Tại.