Hán hóa là đây

Hán hóa là đây
BBC đã “đặt hàng” và tôi đã trả lời phỏng vấn về cuốn sách ca tụng Đặng Tiểu Bình. Bài dưới đây lẽ ra sẽ được đăng trên BBC nhưng tại vì tôi nghĩ rằng mình phải đọc cuốn đó, nên sau khi đọc xong, đã viết bài mà BBC đã đăng hôm qua.
Để những người bạn của tôi có thể hiểu rõ hơn sự thật xung quanh việc tụng ca Đặng – điều làm tôi mất ngủ suốt hai ngày đêm ròng rã đọc (vừa đọc vừa tức, vừa căm thù những kẻ phản bội dân tộc), phân tích những điều không thể tưởng t…
Đọc tiếp