Há há cười ko nhặt dx mồm

Há há cười ko nhặt dx mồm
Phòng Đăng kí kết hôn
Dân: anh cho e làm giấy đăng kí kết hôn.
Cán bộ: Chị tên gì?
Dân: dạ Nguyễn Thị Chim
Cán bộ: Lấy chồng lâu chưa
Dân: dạ ngày hôm qua
Cán bộ: vậy Chim có ê ko?
Dân: đỏ mặt ( ko nói)
Cán bộ: tui hỏi chị Chim có ê ko?
Dân: thẹn thùng nói nhỏ ” dạ lúc đầu cũng hơi ê ê”
Cán bộ: chị nói gì vậy?
Dân: dạ chim e cũng hơi ê ạ
Cán bộ: Trời ơi! Tui hỏi tên Chim của chị có chữ ê hay ko có chữ ê để tui viết vào hồ sơ…
Dân: đỏ mặt….????????????
Một lúc sau cán bộ hỏi tiếp, tên chồng tên giề?
Dân: Dạ… Dạ… Lê Kuy
Cán bộ cắm cúi vừa viết vừa lẩm bẩm đánh vần:Ku Y ( Ku..y) Này, chồng chị Ku y dài hay ngắn (Ku…i)?
Dân lúng túng:
Dạ em cũng lần đầu thấy cái đó nên hổng biết so với người ta, ảnh dài hay ngắn nữa????
Cán bộ: Tào lao, ra biểu chồng chị vô đây xem, lẹ lên!!!!!
Dân: Dạ thôi khỏi, dài em hưởng ngắn em chịu, cán bộ khỏi cần xem.
Cán bộ: ……..
Nguồn coppy