Giờ này khoảng 100 chú lợn đang lên xe để đi Tuần Giáo

Giờ này khoảng 100 chú lợn đang lên xe để đi Tuần Giáo. Lợn của Hoàng Long, đơn vị chăn nuôi trong chuỗi liên kết của Hà Nội, quy trình VietGap. Đây là cơ sở chăn nuôi hiện đại, quy chuẩn. Đơn vị lựa chọn, kiểm tra, giám sát, chở lên Tuần Giáo là Công ty Tâm Thành. Lợn trước khi đi trải qua kiểm định thú y và test, niêm phong xe chở, có người của Quỹ và của Tâm Thành đi theo. Ngày mai các trường của huyện Tuần Giáo sẽ nhận lợn ủng hộ từ Cơm Có Thịt.
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ tặng thịt cho học sinh vùng cao !
Hãy gửi tiền vào tài khoản dưới đây:
Tên TK: QUY TRO NGHEO VUNG CAO
Số TK: 0611001917137
VIETCOMBANK
Chi nhánh : Ba Đình (Hà Nội)
Paypal: donation@comcothit.vn
nội dung gửi tiền hãy ghi: TANG THIT CHO HS hoặc TANG THIT