Euro Moon Cake tiếp tục bánh trái mùa Trăng 2017

Euro Moon Cake tiếp tục bánh trái mùa Trăng 2017.
Vẫn duy trì dòng bánh truyền thống. Bảy năm trôi qua vẫn tìm tòi, học hỏi, hoàn thiện dần dần.
Bánh Trung Thu đối với Nhà EuDo chất chứa vô vàn kỷ niệm.
Nhờ bánh Nhà EuDo được trò chuyện với rất nhiều bạn, 888, tâm tình rồi thành thân thiết.
Bánh đi khắp nơi, ra Hà nội, Đà Nẵng, Nha trang, Đà lat, Phú quốc, Cần Thơ…hay bay Mỹ, Pháp, Úc, Taiwan. Đi xa hơn cả người làm ra chúng.
Yêu bánh lắm, nâng niu từng cái một…
Gửi gắm tâm tình. Mộng ước Đoàn Viên