Dù coi thường người nhập cư đến đâu

Dù coi thường người nhập cư đến đâu, dù ghét Mỹ như thế nào, chúng ta cũng phải đau đớn thừa nhận rằng, chính những người nhập cư đã tạo ra nước Mỹ, đã viết nên lịch sử nước Mỹ, đầu tầu kéo cả nhân loại hơn một thế kỉ nay chứ không phải người Mỹ chính gốc… da đỏ bản xứ.
Steve Jobs người Syria cha đẻ của Iphone là 1 minh chứng. Nói thế cho nhanh, không cần loanh quanh!