“Đi một ngày đàng học một sàng khôn

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn.”
Khôn nhanh đâu không thấy, đi học có 3 tiếng, dzìa vận công 6 tiếng toát hết mồ hôi cũng chưa hiểu mấy.
Cái bịnh ham ăn sẵn, trc nay toàn được chiên da rã thông tư nghị định cho coi, đàn em lọc/ đọc đã đời rồi đưa cho mà quyết định. CỘNG THÊM DỐT MÀ KHÔNG DÁM THÚ :))))
Bây giờ phải ép mình, mỗi lần đọc sách vở là xài kiếng lão rùi, thằng giặc nhà trồng được thì thích đeo kiếng của mẹ (chắc mắc bịnh VN ham to), nên toàn phải trốn (để mà) học.
#Feeling_Nhục #Điêu