“Đến năm 2015

“Đến năm 2015, khu vực doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm vỏn vẹn 7,88% GDP”. [Nếu cộng cả kinh tế hộ gia đình nữa thì được 40%. Ở TQ đã đạt 2/3 GDP].
Một con số đáng thất vọng sau mấy chục năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế.
Tăng thu ngân sách bằng phí môi trường trong giá xăng dầu rất phản cảm.
Cách tốt hơn, bền vững hơn nhiều là cởi trói cho các doanh nghiệp tư nhân, triệt để xoá bỏ cơ chế xin cho, đảm bảo cạnh tranh thực sự bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Khi đó, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ khu vực kinh tế tư nhân thu được cao gấp nhiều lần so với phí môi trường thu qua xăng dầu.