Đến làm việc tại VTV

Đến làm việc tại VTV, nơi mang hình ảnh Việt Nam đến với thế giới
Được đọc những dòng này tại VTV, cảm thấy Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt tầm vóc công nghệ của Thế giới.
Đêm 7 tháng 9 năm 1970, Đài Tiếng nói Việt Nam có buổi phát sóng truyền hình đầu tiên.
Năm 1971, Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập Ban biên tập Vô tuyến Truyền hình.
Ngày 18 tháng 6 năm 1977, Ban biên tập Vô tuyến truyền hình tách khỏi Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyển thành Đài Truyền hình Trung ương.
Năm 1987, Đài Truyền hình Trung ương đổi tên thành Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Lịch sử hình thành và phát triển của Đài trải qua các mốc quan trọng:
Ngày 7 tháng 9 năm 1970: Phát sóng thử nghiệm chương trình đầu tiên.
Ngày 16 tháng 4 năm 1972: Đài ngừng phát sóng và được sơ tán
Năm 1973: Phát sóng chương trình đầu tiên với vô tuyến trắng đen.
Năm 1976: Tách khỏi Đài Tiếng nói Việt Nam và chuyển tới địa điểm mới
Ngày 30 tháng 4 năm 1987: Đài chính thức được đặt tên là Đài Truyền hình Việt Nam
Tháng 1 năm 1988: Thành lập Cơ quan thường trú tại TP. HCM
Ngày 1 tháng 1 năm 1990: Bắt đầu phát sóng kênh VTV2
Tháng 2 năm 1991: Bắt đầu phát sóng vệ tinh kênh VTV1 để các đài địa phương thu nhằm phủ sóng toàn quốc
Tháng 4 năm 1995, Phát 3 kênh VTV1, VTV2 và VTV3, đến 31/3/1996 thì VTV3 được tách thành kênh riêng.
Ngày 31 tháng 3 năm 1998, VTV3 được phát sóng vệ tinh
Năm 1998, VTV4 được phát sóng chính thức.
Đến ngày 27 tháng 4 năm 2000, VTV4 được chính thức phát trên mạng toàn cầu qua 3 quả vệ tinh phủ sóng toàn bộ châu Á, châu Âu, Bắc Phi, Bắc Mỹ.
Tháng 3 năm 2001: Chuẩn DVB-T được chính thức chọn làm chuẩn phát sóng số mặt đất của VTV
Ngày 10 tháng 2 năm 2002: Bắt đầu phát VTV5 phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số bằng tiếng dân tộc
Ngày 15 tháng 10 năm 2004: Mạng DTH được chính thức khai trương song song với mạng truyền hình cáp và MMDS
Tháng 12 năm 2005: Dịch vụ Internet băng thông rộng được chính thức khai trương trên mạng DTH và Truyền hình cáp
2007 – 2009: VTV đã tăng thêm 1 kênh quảng bá và 1 kênh khu vực, bao gồm: VTV9 (phát sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng thời trên hệ thống cáp VTVCab) và VTV6 – Kênh truyền hình dành riêng cho giới trẻ, phủ sóng toàn quốc, cùng với hàng chục kênh trả tiền.
2009: VTV hợp tác với Canal+ (Pháp), ra mắt dịch vụ Truyền hình Vệ tinh K+ trên cơ sở nâng cấp dịch vụ Truyền hình DTH của VTV.
Ngày 31 tháng 3 năm 2013: Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng thử nghiệm kênh VTV3 chuẩn tín hiệu HD
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2013, VTV3 HD phát sóng chính thức theo lộ trình.
Ngày 7 tháng 9 năm 2013: Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng kênh VTV6 chuẩn tín hiệu HD từ ngày 7 tháng 9 năm 2013.
Ngày 31 tháng 3 năm 2014: Kênh VTV1 HD chính thức phát sóng, nâng tổng số kênh HD của VTV lên thành 3 kênh.
Ngày 3 tháng 4 năm 2015: VTV chính thức cho ra dịch vụ cập nhật tin tức AloVTV.
Ngày 20 tháng 5 năm 2015: Phát sóng kênh VTV2 HD, nâng tổng số kênh lên thành 4 kênh phát theo tiêu chuẩn HD.
Ngày 24 tháng 6 năm 2015: Phát sóng kênh VTV4 HD, nâng tổng số kênh HD của VTV thành 5 kênh.
Ngày 01 tháng 7 năm 2015: Phát sóng kênh VTV5 HD, nâng tổng số kênh HD của VTV thành 6 kênh.
Ngày 28 tháng 8 năm 2015: Phát sóng kênh VTV9 HD, nâng tổng số kênh HD của VTV thành 7 kênh.
Ngày 6 tháng 9 năm 2015: Ra mắt kênh truyền hình Internet VTV go.
Ngày 20 tháng 11 năm 2015: Phát thử nghiệm kênh VTV7 & VTV7 HD trên hạ tầng Truyền hình số mặt đất DVB-T2.
Ngày 1 tháng 1 năm 2016: Chính thức phát sóng 4 kênh quảng bá mới: Kênh Truyên hình tiếng dân tộc dành riêng cho khu vực ĐBSCL – VTV5 Tây Nam Bộ HD, Kênh Truyền hình giáo dục quốc gia – VTV7, Kênh Truyền hình quốc gia khu vực miền Trung & Tây Nguyên – VTV8 và Kênh truyền hình quốc gia khu vực Nam Bộ – VTV9 và VTV9 HD
Ngày 17 tháng 10 năm 2016: phát sóng Kênh Truyền hình tiếng dân tộc dành riêng cho khu vực Tây Nguyên – VTV5 Tây Nguyên
See Translation