Dành tặng bố và mẹ kính yêu của con

Dành tặng bố và mẹ kính yêu của con!
Dành tặng thầy cô và bạn bè thương mến.
Dành tặng 5 năm thanh xuân tươi đẹp nhất.
Dành tặng cho những cố gắng đến mệt nhoài của cô ” kỹ sư truyền thông”
Dành tặng cho bước ngoặt cuộc đời khiến cô gái này phải thay đổi biết nhường nào.
Hành trình tìm về con chữ mới tạm nghỉ chứ chưa phải chấm dứt. Phải học nữa để có cãi chồng quát con cũng phải cãi thật văn minh và quát thật có giáo dục.