Cuộc sống mà

Cuộc sống mà… Khi người ta đã ko ưa bạn cho dù bạn có làm được nhiều việc tốt thì người ta cũng sẽ cố tình ko thấy hoặc sẽ bị những thành phần khác (cũng ko ưa bạn) che mất, còn nếu chỉ cần bạn làm 1 việc ko vừa mắt cũng đủ làm người ta ghi nhớ bởi vì đó là cuộc sống mà…
See Translation