con lạy mấy cha mấy má

con lạy mấy cha mấy má. sdt con đăng lên là để con buôn bán làm ơn đừng gọi hay nt làm phiền con nữa. trời ơi hình con chụp chung zí ck con trơ trơ đó k thấy hay sao mà cứ thjch gọi phiền ngta hoài z trời.
đính chính lại 1lần nữa con có ck rồi làm ơn buôn tha cho con đi. đừng phiền con nữa có dc k. sdt con làm ăn chứ k fải để dành cho trai gọi làm ơn đi để con còn buôn bán kiếm sống nữa đừng gọi đừng phá gia đình con nữa có dc k vậy. con lạy mấy a mấy chú mấy ông nội mấy ông cố tổ buông tha cho con. con khổ qá mà
See Translation