Chửi oan thằng Trung quéc

Chửi oan thằng Trung quéc
Chiều trời chuyển mưa lâm thâm tôi đứng trong phòng ngủ nhìn ra hồ cá non bộ ý ngóng thằng Trung quéc thì thấy nó từ đáy hòn non bộ trườn ra. Tôi thấy nó mà không biết nó có thấy tôi không, sao lại vội vã thụt vào đáy hòn non bộ?
Mày sao bỏ ăn vậy con, bệnh hả? Nhìn con cá nhợt nhạt thiếu sức sống tôi chẳng biết vì sao? Ráng chờ thời đi. Tao mà bán được nhà đất rời khỏi nơi đây tao cũng phóng sanh tụi bây cho rồi.
Người và cá ai cũng chờ thời của mình. Thời ơi là thời…