Cho cô nàng Thị Thủy này trở lại thời phong kiến

Cho cô nàng Thị Thủy này trở lại thời phong kiến, để nàng sống như một nàng hầu, để nàng tụng ca cái luật phong kiến về “Tội bất trung” và “đại nghịch” (với vương quyền).
Cùng với nàng Thị Xuân, đại biểu ku hát Đak lak, hẳn là 2 nàng đang muốn bổ sung hình phạt có từ thời trung cổ là “lăng trì” và tru di cửu tộc cho tội “đại nghịch” “bôi nhọ” và “bất trung”… lên bất cứ ai bất đồng chính kiến kiểu trường hợp cụ Nguyễn Trãi á. Ghê sợ tư duy của 2 nàng quá!
Tôi là đàn bà như 2 nàng, tôi rất muốn bênh vực phụ nữ, nhưng các nàng làm tôi khó kìm chế cảm xúc coi thường, thương hại. Về nhà thôi các nàng ơi, làm nghị sĩ mà phát biểu thế này là hại dân hại nước!
Chao ôi là thất vọng cho trình độ văn hóa và hiểu biết pháp luật của các nàng nghị sĩ quá!