Chiếc khăn Mộc Lan dài lê thê sẽ được quàng trong buổi lễ ra mắt triển lãm vẽ lụa với áo dài nhung đen

Chiếc khăn Mộc Lan dài lê thê sẽ được quàng trong buổi lễ ra mắt triển lãm vẽ lụa với áo dài nhung đen. Đúng Logo của ChauNy, báo đen và Mộc Lan :p
Đây là Trâu đen và hoa Mộc Lan. 🙂

Magnolia silk scaf will be mixed with Vietnamese traditional dress. Likes logo of ChauNy, Panther with Magnolia.