Cảm ơn vì đã luôn bao dung

Cảm ơn vì đã luôn bao dung, luôn chở che và luôn nhẫn nhịn.
Cảm ơn vì ngày hôm ấy đã can đảm tỏ tình.
Cảm ơn vì, chúng ta đã gặp được nhau.
Cảm ơn vì đã chịu đựng tính đành hanh, nhường nhịn mỗi khi em ngang ngược, và không một lời than vãn mỗi khi em nổi cơn và chỉ nói rằng: “Tôi biết cô khổ nhiều rồi, tôi không muốn cô khổ nữa”.
Cảm ơn vì không ngọt ngào, không văn vẻ, mà chỉ thầm lặng ở bên ôm chặt và bảo vệ em mỗi khi trời nổi giông bão, sóng gió ùa về.
Cảm ơn anh vì đã nói với em rằng: “Xin lỗi, anh đến muộn”.
Đến muộn để em vất vả, để em khổ sở, xin lỗi vì anh đến trễ.