Cái blog dễ thương

Cái blog dễ thương, chụp hình đơn giản không pr quá, thích làm được cái blog như vậy nhưng do tội mau chán nên giờ chỉ đi nhìn các blog của người ta trước, rồi sau này đi hết những chỗ muốn đi và chừa được tật cả thèm chóng chán sẽ ngồi viết viết như vậy, không ai đọc tự mình viết tự đọc cũng được
Phú quốc giờ nhiều resort quá đẹp, hổm nay thấy cái JW Marriott được mấy hot IG lăng xê quá đẹp nên đâm ra thèm đi quá, vô vụ mùa đi biển rồi đi đi các chế ới, hè tới sát chân rồi #summer