BOT

BOT
Không ảnh hưởng đến người nghèo?
Dĩ nhiên!
Càng không ảnh hưởng đến người giàu…!
Nhất là Kiên nghị sĩ, vì, để có lời phát biểu này hẳn là BOT đã có cư xử, quan hệ… rất vi diệu với Kiên?
Giá mà VN có thêm một vạn trạm thu phí thì vui Kiên nhỉ?