Bảng Mục Tiêu tháng 5 đã lên kệ

Bảng Mục Tiêu tháng 5 đã lên kệ. Ce #Team_Thuỷ vào nhóm quẩy thôi nào Ahihi ❤️❤️❤️
Tháng này chế nào thích đi Đà Nẵng
Tháng này chế nào thích đeo Vàng
Đặt hết đam mê và quyết tâm để chinh phục đi nào các tình iu
Tháng mới đồng nghĩa với việc Tiếp Cận khách hàng sẽ phải mới hơn . Chị e ta đã tìm ra chiến lược và cách thu hút khách hàng chưa ạ. Chọn một thời giản rảnh để Thuỷ cùng Team mình chia sẻ vấn đề này nhé